Caveen liittyminen

Check english version from bottom of the page.

Cavelle kiipeämään pääsee joko jäseneksi liittymällä tai maksamalla kertamaksun (5€).

Jäsenmaksu vuonna 2013 on 20€ kuukaudessa.

Kiipeäminen Oulun Cavella tapahtuu omalla vastuulla. 

Huom! Ma, Ke ja To iltoina klo 18-21 välinen aika on varattu vain jäsenille. Kertakävijät voivat muina aikoina käydä kuten tähänkin mennessä.

Mitä hyötyä caveen liittymisestä on?

  • Saat cavelle oman avaimen ja pääset treenaamaan aina kun haluat Nallisportin aukioloaikojen puitteissa.
  • Saat olla mukana päättämässä caven asioista.
  • Halvempi treenata (4 kertaa kuukaudessa kannattaa jo!)
  • Ei tarvi roudata viittä euroa mukana joka kerta.
  • Voit lainata caven padeja 2€/vrk käyttökorvausta vastaan

Liittymismaksuista saamillamme varoilla kehitämme cavea, ostamme uusia otteita ja parannamme caven viihtyvyyttä.

Miten caveen voi liittyä ja mitä se maksaa?

Halutessasi liittyä caveen ota ensin yhteyttä johonkin caven hallituksen jäsenistä! Tilanteen mukaan hallitus katsoo sopiiko mukaan uusia jäseniä.

Liittymismaksu on 100€. Liittymismaksun lisäksi sinun täytyy maksaa caven kuukausittaista jäsenmaksua (myös liittymiskuukaudelta!). 100€ kertamaksun asemesta voit maksaa ensimmäisen vuoden ajan korotettua jäsenmaksua 30€/kk, jonka jälkeen kuukausimaksu alenee normaaliin 20 euroon. Vaihtoehtoinen maksutapa tulee 20€ kalliimmaksi, mutta maksuaikaa on vuoden verran.

Liittymismaksut ja kuukausittaiset jäsenmaksut maksetaan viitenumerolla 1009 tilille FI27 8900 8710 0637 09.

Myös kertakäynnit maksetaan samalle tilille FI27 8900 8710 0637 09 viitenumerolla 1012. ÄLÄ käytä lipasta!


Jos poistut kolmea kuukautta pitemmäksi ajaksi paikkakunnalta, tai lopetat ilmoita jollekin caven hallituksen jäsenelle asiasta.

Kertakävijät

Caveen liittymättömille henkilöille on käytössä kertamaksu, jonka maksamalla voi käydä kiipeilemässä cavella. Kannattaa varmistaa joltain cavelaiselta, että cavella on joku kiipeilemässä, jotta ovet olisivat auki. Kertamaksu on 5€, minkä maksamalla saa kiivetä rajoituksetta, paitsi ma, ke ja to klo 18-21 välisenä aikana, palloiluhallin sulkemisaikaan saakka. Maksu maksetaan caven tilille yllä olevalla tilinumerolla ja viitenumerolla, ÄLÄ maksa käteisellä lippaseen!

Juniorit

Turvallisuussyistä alle 16-vuotiaat voivat kiivetä cavella vain vanhempiensa valvonnassa tai Caven hallituksen antamalla erillisellä luvalla. Suosittelemme juniorikiipeilijöille rauhallisempia ajankohtia kuten viikonloppuja. Lisätietoja saa Caven hallituksen jäseniltä.

Alle 16-vuotiaat maksavat 2,5€ kertamaksun ja alle 12-vuotiaat lapset pääsevät ilmaiseksi samaan perheeseen kuuluvan Caven jäsenen seurassa.

Hox!! Opastetut junnuvuorot Cavella joka sunnuntai klo 10.30 - 12.30.

Lapsen vanhemman/ huoltajan tulee olla paikalla kiipeilyn ajan.

Lisätietoja: Admir, puh. o4oo-225 396 tai email admir [at] greengrip.org

Hinta 2,5 euroa/ junnu, Caven jäsenten lapset ilmaiseksi.

 

Same information in english!

 

To climb on Cave you either need to be a member or pay one-time-fee. (5€).

Member Fee for year 2013 is 20€ per month.

Your climbing on the Cave happens on your own responsibility.

Note! Mon, Wed and Thu nights between 18-21 o'clock are reserved only for Members. Non-members can climb on other times.   

What benefits do you get by joining as member to cave?

  • You get an own key to Cave and are able to train when ever you like and Nallisport is open.
  • Be involved in the decisions on matters Cave
  • Cheaper to train (5 times a month is cheaper already!)
  • Don't have to carry 5 euros with you every time you go training.
  • You can borrow cave's Pads by paying 2€/day compensation for the use.

How can you join the cave  and what it costs?

If you are willing to join the cave please contact some of the board members of the cave.  The board will check first if there is room for new member.

The enrollment fee is 100€. In addition to that you have to pay cave's member fee each month (also from the month you became a member). Instead of making one time payment of 100€ you can pay rised member fee 30€/month for one year and after that the enrollment fee is covered and monthly member fee will be normal 20 euros. The latter way is 20 euros more expensive but you have one year to pay the enrollment fee.

 

Enrollment and member fees are paid with reference number 1009 and bank account number is FI27 8900 8710 0637 09

One-time-fees are paid with reference number 1012 to same
bank account number FI27 8900 8710 0637 09. DON'T pay with cash to the box any more!


If you are away from Oulu more than three months or quit climbing on the cave please inform some of the board members.

Yhteyshenkilöt, contacts:

Caven hallitus vuonna 2013, Cave's Board in year 2013

Jani Lehtola 040-8058148 jani.lehtola (at) nsn.com

Erkki Hinkola 050-3876608 erkki.hinkola (at) gmail.com

Hanna Saaranen